งาน

งานครั้งที่ 4  การแทรกรูปภาพใน blog

                               ความรัก

                               การสร้างสรรค์

                               ศิลปที่แท้

                               คุณค่าของเวลา

                               ความกลัว

งานครั้งที่ 5  แทรกวีดีโอใน blog

                               God of War

                               Final Fantasy XIV

งานครั้งที่ 6  สร้างลิงค์ไปยังเว็บบล็อกของเพื่อนในห้องเรียน 

                                เว็บของเพื่อนในห้อง

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s